موزیک گذشتن و رفتن پیوسته از گروه بمرانی را به همراه متن از موزیکت دانلود کنید و از شنیدن آن لذت ببرید.

متن موزیک گذشتن و رفتن پیوسته بمرانی:

معنی دلبستن ، معنی پیوستن ، معنی دل کندن ، گسستن

معنی خاطره

آنچه بر کسی گذشته و در حافظه اش مانده

معنی حافظه

عارضه ی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع

معنی عارضه

اتفاق پیش آمد مرض عشق

معنی فاصله

مسافت بین دو چیز یا دو کس

تو خیلی دوری ، خیلی دوری ، تو خیلی دوری ، خیلی دور

تو خیلی دوری ، خیلی دوری ، تو خیلی دوری ، خیلی دور

معنی خستگی ، معنی کهنگی ، معنی دلتنگی ، بیهودگی

معنی انتخاب

بیرون کشیدند کسی از میان گزینه های موجود

معنی التهاب

افروخته شدن‌، زبانه کشیدن اضطراب

معنی اضطراب

هیجانی ناخوشایند همراه بی قراری

معنی اجتناب

ساز و کار دفاعی که فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می کند

تو خیلی دوری ، خیلی دوری ، تو خیلی دوری ، خیلی دور

تو خیلی دوری ، خیلی دوری ، تو خیلی دوری ، خیلی دور

متن گذشتن و رفتن پیوسته بمرانی:

معنی ابتدا ، معنی اشتباه ، معنی انقضا ، انتها

معنی استمرار

گذشتن و رفتن پیوسته

تکرار

گذشتن و رفتن پیوسته

تکرار

گذشتن و رفتن پیوسته

تکرار

گذشتن و رفتن پیوسته

تو خیلی دوری ، خیلی دوری ، تو خیلی دوری ، خیلی دور

تو خیلی دوری ، خیلی دوری ، تو خیلی دوری ، خیلی دور

 

موزیک پیشنهادی  دانلود و متن موزیک از سرزمین های شرقی گروه پالت

نام موزیک :


هنرمند : بمرانی
مدت زمان : 4m20s
نام آلبوم : گذشتن و رفتن پیوسته
دسته : تلفیقی
توضیحات :

دانلود این موزیک

پخش آنلاین


کد پخش آنلاین برای وبلاگ